O PROJEKTU

45+ odrasli so ena najbolj zapostavljenih skupin v podjetjih, še posebej po začetku COVID-19, ko so razmere povsem spremenile način dela. Poleg tega imajo odrasli, stari 45 let in več, dodatno oviro, da se sčasoma zmanjšajo njihove možnosti za ustanovitev podjetja, zamenjavo službe ali iskanje nove zaposlitve, s posledično tveganjem izključitve. Pomembno je, da se bodo odrasli, starejši od 45 let, lahko na novo odkrili in s svojimi izkušnjami in modrostjo prispevali k preobrazbi družbe in poslovanja. Za to uspešno kariero morajo odrasli, starejši od 45 let, pridobiti transverzalne veščine, kot sta ustvarjalnost in inovativnost.

Cilj projekta PRIORITY 45 je spodbujati izpopolnjevanje in prekvalificiranje odraslih, starejših od 45 let, da bi dosegli popolno in vzdržljivo delovno silo, ki lahko z inovativnostjo, ustvarjalnostjo in sodelovanjem preživi v današnjem globaliziranem in nestanovitnem svetu. Prav tako bo med podjetji in drugimi institucijami spodbujal ustreznost oblikovanja načrtov usposabljanja za odrasle, starejše od 45 let, da bi se izognili diskriminaciji.

Projekt PRIORITY 45 bo tako prispeval k ustvarjanju vključujočih okolij, ki spodbujajo enake možnosti dela v evropski industriji in se odzivajo na potrebe svetovne skupnosti, zlasti za odrasle, ko se starajo.

AKTIVNOSTI

1

Vodenje projekta, s 3 aktivnostmi za spremljanje, promocijo in evalvacijo projekta.

2

Supni kurikulum s 7 dejavnostmi za oblikovanje skupnega kurikuluma projekta.

3

Virtualni tečaj z 8 aktivnostmi za razvoj in potrjevanje projektnega virtualnega tečaja.

4

Digital Discovery Tour s 5 dejavnostmi za digitalno orodje za širjenje izobraževanja odraslih 45+.

5

Načrt s 7 dejavnostmi za uresničitev učenja odraslih, starejših od 45 let.

CILJI

1. Ozaveščanje odraslih nad 45 let ter podjetij in drugih organizacij o nujnosti posebnega usposabljanja za odrasle nad 45 let.

2. Razvijte obsežen učni načrt, ki obravnava vsa trenutno potrebna znanja, spretnosti in odnose za odrasle, starejše od 45 let.

3. Zaženite pionirski vir usposabljanja, brezplačen in odprt za vse odrasle, starejše od 45 let, ter vsa podjetja ali organizacije, ki jih zanimajo tečaji vseživljenjskega učenja, ki temeljijo na gradivu projekta.

4. Prekinite meje med podjetji in izobraževanjem odraslih (AE), ustvarite skupne metode in spretnosti, ki bodo omogočile povečanje kakovosti ponudbe AE ter uspešnosti in odpornosti podjetij.

5. Zagotoviti trajnost in učinek projekta po njegovem koncu z zagotavljanjem dostopa do rezultatov projekta, z močnim poudarkom na promociji rezultatov, da se zagotovi njegov vpliv na politike okoljskega okolja.

REZULTATI

Skupni kurikulum za pripravljenost odraslih, starejših od 45 let, na ustvarjalnost in inovativnost.

  1. Poročilo s posvetovalnih delavnic (ENG) 
  2. Opredelitev učnih rezultatov (ENG) 
  3. Opredelitev skupnega kurikuluma (ENG) 

Tečaj usposabljanja PRIORITY 45, prilagojen EQF in uveden v platformo za e-učenje.

Digital Discovery Tour za širjenje izobraževanja odraslih, starejših od 45 let, sedanjega in prihodnjega.

PREDNOSTNA NALOGA 45 Načrt in trajnostni načrt.

Pričakujejo se tudi drugi nematerialni rezultati, kot je izboljšanje sistema izobraževanja odraslih ali prispevek k preobrazbi digitalnega učenja.

NOVICE

Validacijska delavnica v Sloveniji

Validacijska delavnica v Sloveniji

Intervjuji so bili izvedeni v tednu od 21. do 25. avgusta 2023. Dva intervjuja sta bila opravljena preko spleta, trije pa osebno. Vsi sodelujoči so za zbiranje povratnih informacij uporabili spletni vprašalnik. Dva udeleženca sta lastnika izobraževalne organizacije,...

PARTNERJI

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

2022-1-PT01-KA220-ADU-000087183

Skip to content