Σχετικα Με Το Εργο

Οι ενήλικες 45+ είναι μια από τις πιο παραμελημένες ομάδες στις εταιρείες, ειδικά μετά την έναρξη του COVID-19, όπου η κατάσταση άλλαξε εντελώς τον τρόπο εργασίας. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν το πρόσθετο εμπόδιο ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι πιθανότητες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, να αλλάξουν εργασία ή να αναζητήσουν νέα θέση εργασίας μειώνονται, με τον επακόλουθο κίνδυνο αποκλεισμού. Είναι σημαντικό οι ενήλικες 45+ να είναι σε θέση να επανεφεύρουν τον εαυτό τους για να συμβάλουν με την εμπειρία και τη σοφία τους στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Για αυτή την επιτυχημένη σταδιοδρομία, θα πρέπει να αποκτήσουν οριζόντιες δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία.

Το έργο PRIORITY45 στοχεύει στην προώθηση της αναβάθμισης και επανακατάρτισης των ενηλίκων 45+, ώστε να επιτευχθεί ένα πλήρες και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό που, μέσω της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας, θα μπορεί να επιβιώσει στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο και ασταθή κόσμο. Θα προωθήσει επίσης μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων φορέων τη σημασία της κατάρτισης σχεδίων κατάρτισης για ενήλικες 45+ για την αποφυγή διακρίσεων.

Το PRIORITY45 θα συμβάλει, έτσι, στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προωθούν την ισότητα των εργασιακών ευκαιριών εντός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας.

Δραστηριοτητες

1

Διαχείριση του έργου, με 3 δραστηριότητες για την παρακολούθηση, την προώθηση και την αξιολόγηση του έργου.

2

Κοινό πρόγραμμα σπουδών, αποτελούμενο από 7 δραστηριότητες.

3

Ψηφιακό μάθημα, αποτελούμενο από 8 δραστηριότητες.

4

Ψηφιακή περιήγηση ανακάλυψης, αποτελούμενη από 5 δραστηριότητες για τη διάδοση της εκπαίδευσης ενηλίκων 45+.

5

Blueprint, με 7 δραστηριότητες για την υλοποίηση της εκπαίδευσης ενηλίκων 45+.

Στοχοι

1. Ευαισθητοποίηση των ενηλίκων 45+, καθώς και των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικής κατάρτισης για ενήλικες 45+.

2. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών που να καλύπτει όλες τις τρέχουσες απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για τους ενήλικες 45+.

3.  Προώθησης μίας πρωτοποριακής πηγής κατάρτισης, δωρεάν και ανοικτή σε κάθε ενήλικα 45+ και σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που ενδιαφέρεται για μαθήματα δια βίου μάθησης.

4. Τερματισμός των ορίων μεταξύ των επιχειρήσεων και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕ), δημιουργώντας κοινές μεθόδους και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την αύξηση της ποιότητας τόσο της προσφοράς της ΕΕ όσο και της απόδοσης και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

5. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και του αντίκτυπου του έργου μετά τη λήξη του, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στα αποτελέσματά του, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση αυτών ώστε να διασφαλιστεί ο αντίκτυπός του στις πολιτικές ΕΕ.

Αποτελεσματα

 Ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών για την ετοιμότητα των ενηλίκων 45+ στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

  1. Αναφορά αποτελεσμάτων των Συμβουλευτικών Εργαστηρίων 
  2. Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
  3. Ορισμός του προγράμματος σπουδών 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο EQF και αναπτυγμένο σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Ψηφιακή περιήγηση ανακάλυψης για τη διάδοση της εκπαίδευσης των ενηλίκων 45+.

PRIORITY 45 Blueprint και σχέδιο βιωσιμότητας.

Λοιπά αποτελέσματα, όπως η βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης.

ΝΕΑ

Το ψηφιακό μάθημα είναι σχεδόν έτοιμο για δοκιμή

Το ψηφιακό μάθημα είναι σχεδόν έτοιμο για δοκιμή

Στις 18 και 19 Ιουνίου 2024, η κοινοπραξία PRIORITY 45 πραγματοποίησε την τελευταία της δια ζώσης συνάντηση στην Yecla (Ισπανία), η οποία φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό-εταίρο CETEM. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με...

Η κοινοπραξία προχωρά με γιγαντιαία βήματα!

Η κοινοπραξία προχωρά με γιγαντιαία βήματα!

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2024, η κοινοπραξία του  PRIORITY 45 επανενώθηκε στη Λάρισα (Ελλάδα) και φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας - iED. Οι εταίροι επικεντρώθηκαν  στην οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών του μαθησιακού περιεχομένου...

To Priority45 παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα του έργου!

To Priority45 παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα του έργου!

Με την ευκαιρία των Ημερών Erasmus+, η κοινοπραξία παρουσιάζει με υπερηφάνεια τα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου εργασίας! Το έργο Priority 45 (αριθμός έργου: 2022-1-PT01-KA220-ADU-000087183) στοχεύει στη δημιουργία και προώθηση ευκαιριών μάθησης μεταξύ όλων των...

Εταιροι

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

2022-1-PT01-KA220-ADU-000087183

Μετάβαση στο περιεχόμενο