Στις 10 Φεβρουαρίου, η LURS διοργάνωσε το πρώτο εργαστήριο του έργου!

 

Οι εταίροι του PRIORITY 45 κάνουν τώρα τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος σπουδών ειδικά για ενήλικες 45+, για να τους υποστηρίξουν να είναι ενεργοί και έτοιμοι για τις σημερινές προκλήσεις του εργασιακού τομέα. Αυτό το εργαστήριο επέτρεψε τη δημιουργία ενός λεπτομερούς ορισμού των μεθοδολογιών που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο